วงจรกระแสจิต

Last updated: 21 ก.ค. 2564  |  9722 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วงจรกระแสจิต

 

 

 

 เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายรับสัมผัส ใจคิดนึก อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา เมื่อไม่ไดู้ดูจิต กระแสก็จะวิ่งไปเก็บที่สมองเล็ก และไปเก็บที่สมองใหญ่ ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล เป็นไมเกรน ปวดหัว นอนไม่หลับ และเป็นโรคหัวใจ กระแสที่เข้ามาครอบงำจิต หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ ทำให้จิตหลุดพ้นไปไม่ได้

เมื่อเรามาดูจิต เห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆ กระแสจะทะลุไปด้านหลัง ผ่านไปที่ท้ายทอย สมองเล็ก และสมองใหญ่ กระแสวิญญาณที่ถูกฟอกแล้ว จะออกบริเวณหัวคิ้ว ซึ่งเป็นทางออกของกระแสวิญญาณ

ดังนั้นเมื่อเราดูจิต เห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆ ไปทุกขณะ ความคิด ความเครียด ความกังวลก็จะดับไป สมองก็จะปรอดโปร่ง จิตก็จะผ่องใส ปัญญาก็จะเกิดขึ้น

ที่สุดคนเราก็ต้อง แก่ เจ็บ ตาย ต้องพลัดพรากจากของรัก พระองค์ทรงเห็นดังนั้น จึงออกไปหาทางที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ และไม่ตาย ได้ทรงค้นพบต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง นั่นคือ อวิชชา คือความไม่รู้อริยสัจ ๔ และ จิตที่ถูกอวิชชาครอบงำ ย่อมเกิดตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก มีความยึดมั่น จิตจึงผูกพันอยู่ในภพ เวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จักจบจักสิ้น เป็นทุกข์ที่ไม่มีวันจบ ดังนั้น การดับทุกข์ ต้องปล่อยวางอวิชชาและตัณหา ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง จิตก็จะหลุดพ้นเป็นอิสระ เพราะไม่ยึดมั่น


พระองค์จึงเข้าสู่วิธีการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ โดยการตามรักษาจิตไปทุกขณะ นี่เรียกว่าจิตที่อยู่บนเส้นทางของอริยมรรคมีองค์ ๘ โดยมีความเห็นถูกต้อง ความคิด คำพูด การกระทำ อาชีพ ความเพียร สติ สมาธิ จะดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้อง


"จักษุ" คือความเห็นที่ถูกต้องได้เกิดขึ้นแล้ว "ญาณ" คือความรู้ "ปัญญา" คือความที่รู้ชัดเจน "วิชชา" คือ ความรู้แจ้งอย่างหมดข้อสงสัย "แสงสว่าง" คือ ความสว่างไสวได้เกิดขึ้น ... อวิชชาก็ดับ ทุกข์ดับ จิตก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น เป็นอิสระจากความคิดทั้งปวง พระองค์จึงได้นามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


ดังนั้น เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว จึงได้เผยแผ่หลักธรรมของ พระพุทธองค์ คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา โดยมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้น และธรรมจักรของพระพุทธองค์ก็ได้หมุนไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ทุกคนจะเป็นคนที่เก่ง คือมีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ แก้ปัญหาชีวิตได้ และคนดีมีศีลธรรม จะกลับมาอีกครั้งในกึ่งพุทธกาล ทุกคนจะพบความสุขที่แท้จริง ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ธรรมจักรก็จะหมุนไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่มหาชนเป็นอันมาก จากในกาลก่อน สู่กาลปัจจุบัน ตลอดไป และตลอดกาล 

 

The Cycle of Causes and Effects

When eyes see forms, ears hear sounds, noses smell odors, tongues taste flavors,

bodies feel touches, and minds think; emotion will form on one’s mind. If one does not monitor his mind, the stream of emotion will flow to be stored in the minor brain (hypothalamus) and the main brain, causing stresses, worries,  migraine, headache, insomnia, and heart diseases.

 

Many other streams will continue to consume one’s mind; so it can never be free.

When one monitors his mind, and sees its relentless rise and fall,  notices the feelings at the center of the chest, near xiphoid; one will feel the stream penetrates toward the back, and continues on to the nape, the minor brain and the main brain. The stream of cleansed soul will leave through  the exit of the stream, between one’s eyebrows. As one monitors his mind, watching its rise and fall,  his thoughts, stresses and worries will be quenched,  his brain  becomes clear, his mind cleansed;  wisdom then surfaces.

 

At the end of the day, all humans inevitably be old, ill, dead and depart from their beloved. Realizing this fact, Lord Buddha went out  to seek measures to eliminate birth, aging, illnesses, and death.  He discovered the origin of sufferings,  which is the ignorance of the Four Noble Truths. The mind consumed by ignorance  will generate desires that cause one to crave, struggle and cling on to earthly beings.   The mind thus gets stuck in the circle of life, and endless sufferings.


To extinguish sufferings, one must let go of ignorance and cravings which are the causes of all sufferings. Only then, the mind will be free and independent  because it does not cling to anything. putting his mind on what is called, “The Mind on the Eightfold Path,”  And acquired the right outlook, thought, speech, action, livelihood, effort, mindfulness and concentration, setting all of the aforementioned on the right direction. Chakku or right outlook arises; leading to insight, wisdom, clear understanding, and enlightenment occurs, vivid and brilliant like a bright light shining through. Ignorance is quenched, sufferings is also quenched. The mind is free, for it does not cling on and thus free from all thoughts.  He has since been called, “Arahanta Sammasambuddha,” For he was self-enlightened.


After attaining enlightenment, Lord Buddha started to share his Dhamma principles

consisting of precepts, concentration and insight, whereby the core pillar is the “right outlook.”  Lord Buddha's Dhammachakra wheel has since rotated for  the benefits and happiness of all divine and human beings. Everyone will be smart and capable to quench his sufferings when they arise, solve his life problems; then good and moral people  will reemerge  at mid Buddhist era.  Everybody will find genuine happiness

based on Lord Buddha’s teachings. The Dhammachakra wheel will continue to rotate for  the benefits and happiness of the public  as it has been in the past, on to the present and forever and ever.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้