วิธีการดูจิต

 

 

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้าง ตู้ทำน้ำเย็น 6 ก๊อก ให้กับ โรงเรัยนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถ้มภ์ จ.ราชบุรี เพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์ ได้มีน้ำดื่มเย็นสบาย ดับกระหายคลายร้อน

บ้านวังเมือง (Ban Wang Muang) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 23 ภาพลงในอัลบั้ม: มอบเครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษากับรร.บ้านลำทองหลาง จ.นครราชสีมา เผยแพร่โดย J'Nok Aksarachaipruk · 15 กรกฎาคม · พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธาน และคณะศิษย์ โดยมี พระครูสังฆรักษ์ศิริพร รตนปญฺโญ วัดโคกช้าง จ.อยุธยา และคุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ และครอบครัว ได้จัดสร้างเครื่องกรองน้ำ มูลค่า 110,000 บาท และร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง จ.นครราชสีมา (สร้างหอประชุม) จำนวน 10,000 บาท ชุดกรองน้ำชุดใหญ่ กรองน้ำ RO 600G. 1 ชุด ถังเก็บนํ้า 2000 ลิตร ถังเก็บนํ้า 750 ลิตร. ปั๊มนํ้า 1 แรง 2 ตัว. ถังกรองนํ้า 3.ใบพร้อมหัว สารกรองคาร์บอน สารกรองแอนทาไซ สารกรองเรซิน ท่อนํ้า+ค่าแรง+ค่ารถ เพื่อให้เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดจากสารเคมีต่างๆ และคุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และครอบครัว บริจาคข้าวสาร(ข้าวตราเกษตร) 4 กระสอบ ให้กับโรงเรียน

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำ น้ำดื่ม จำนวน 2 ชุด 600 g ผลิตน้ำ ได้ 2000 ลิตรต่อวัน พร้อมถัง 7 ใบ +ปั๊มน้ำ 1 ตัว +เดินท่อน้ำใหม่ +อุปกรณ์+ไส้กรองpp ให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ.ลพบุรี เพื่อให้ได้มีน้ำดื่มน้ำสะอาด ปลอดจากสารเคมีต่างๆ โดยมี คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ เจ้าของบริษัท S design และครอบครัว เป็นผู้มอบ พันโท ณัฏฐานันธ์ ปรีชาภัฏสกุล ผู้บังคับกองพัน เป็นผู้รับมอบ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำ น้ำดื่ม จำนวน 1ชุด 600 g ผลิตน้ำ ได้ 2000 ลิตรต่อวัน ถัง 3 ใบ+อุปกรณ์+ไส้กรอง+ ค่าแรงติดตั้ง มอบให้กับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร พระวิทยา วิชชาชัญโญ ต. จันทึก อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เพื่อให้พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดจากสารเคมีต่างๆ โดยมี คุณ สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ เจ้าของ บริษัท S design และครอบครัว เป็นผู้ถวาย วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดทำชุดเครื่องเสียงทั้งระบบ ติดที่ศาลาใหญ่ (ชุดที่ 2) ถวายแก่ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้พระสงฆ์และฆราวาส ได้ดูและปฏิบัติธัมม์ เพื่อการรู้แจ้งในธัมม์

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำ น้ำดื่ม จำนวน 1ชุด 600 g ผลิตน้ำ ได้ 2000 ลิตรต่อวัน ถัง 5 ใบ+อุปกรณ์+ไส้กรอง+ ค่าแรงติดตั้ง มอบให้กับ วัดแก้วกุญชร จ. สุรินทร์ เพื่อให้พระ และประชาชนทั่วไป ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดจากสารเคมีต่างๆ

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธาน ในการถวายเหล็กเส้น จำนวน 230,000 บาท เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดพรหมธรรมนิมิต จ. ราชบุรี โดยมี คุณ บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ เจ้าของ บริษัทบูรณ์ดีไซน์ และครอบครัว และ คุณสุวดี อนันตเดโชชัย เจ้าของ บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ เป็นผู้ถวาย วันที่ 15 สิงหาคม 2561

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก  คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำ พร้อมคณะศิษย์ ชุดกรองน้ำ Ro 600G ผลิตน้ำดื่มได้ 2000 ลิตร/วัน 9 ชุด ถัง 28 ใบ และชุดกรอง ตอปิโดพร้อมหัววาล์ว + สารกรอง 3 ชุด สามารถสูบน้ำดิบ ในแหล่งน้ำต่างๆทุกที่ ผ่านกรอง แมงกานิส คาร์บอน เรซิ่น(ตอปิโด) และผ่านกรองละเอียด RO 600G เพื่อได้น้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชีละม้าย วังเมือง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นประธานในการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำ พร้อมคณะลูกศิษย์ เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด 600 g ผลิตน้ำ ได้ 2000 ลิตรต่อวัน ถัง 3 ใบ+อุปกรณ์+ไส้กรอง ถวายให้กับ วัดมุจลินทร์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ในสี่ฐาน กายในกาย(นิ้วกระทบ มีการสั่นคลอนภายในกายเหมือนอีกร่าง) เวทนาในเวทนา (นิ้วกระทบสัมผัส รู้สึกถึงความเจ็บ ไฟฟ้าและอื่นๆ) จิตในจิต (การเต้นวุ้บๆเบาบ้างแรงๆหรือหายๆไปบ้าง) แต่ธัมมใ์นธัมม์ คืออะไรครับ

Powered by MakeWebEasy.com