ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga เรื่องเล่าจากรัสเซีย ตอนที่ 2
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


เรื่องเล่าจากรัสเซีย ตอนที่ 2

วันที่ 18 ก.ย. 60 ณ เมืิอง Ples ประเทศรัสเซีย Mr. Alexsei Savinov อาราธนานิมนต์ พระอาจารย์ ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์ นำฝึกจิต และแผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแผ่เมตตาให้เกิดสันติสุขบนโลกใบนี้ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันบันทึกเทปการสอนฝึกจิตซึ่งมีการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและรัสเซีย โดยมีชาวไทยและรัสเซียร่วมกันปฏิบัติ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกจิตได้มีการสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของชาวรัสเซียที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 รวมถึงความรู้สึกหลังการฝึกจิตอีกด้วย ซึ่งทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ได้สื่อถึงความรู้สึกที่สุขสงบจากจิตภายใน สัมผัสได้ถึงกระแสที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ที่จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้น และยังส่งความรู้สึกที่ดีผ่านไปถึงและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ของชาวไทยอีกด้วย

 
เรื่องเล่า..

เรื่องเล่าจากรัสเซีย ตอนที่ 1
รู้ - รู้สึก
กระแสแห่งความรัก โดย คุณหมอปูเป้