ถาม - ตอบ

คำถาม คำตอบ เกี่ยวการวิธีปฏิบัติ และสภาวธรรมในการปฏิบัติ 

ทำไมพระพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์

แล้วที่รู้สึกวุ้บๆ คืออะไรคะ แล้วที่บอกว่า "เกิด-ดับ" นั้น อะไรที่เกิด-ดับ?

วิธีปฏิบัติมีหลายวิธี ทำไมต้องดูจิตที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่

Powered by MakeWebEasy.com