วิธีการดูจิต

 

 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพียงแค่ดีดนิ้ว จิตเกิดดับแสนโกฏิครั้ง แล้วเราจะตามดูจิตเกิด-ดับ ได้อย่างไรคะ

ทำไมพระพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์

แล้วที่รู้สึกวุ้บๆ คืออะไรคะ แล้วที่บอกว่า "เกิด-ดับ" นั้น อะไรที่เกิด-ดับ?

วิธีปฏิบัติมีหลายวิธี ทำไมต้องดูจิตที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่

ธรรมทั้งปวง ล้วนไม่ควรยึดมั่น

มหาสติปัฏฐาน 4 อริยมรรคมีองค์ 8 คืออะไร

ทำไมเราต้องฝึกจิต

วิธีการแผ่เมตตา

Powered by MakeWebEasy.com