ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga รายการโทรทัศน์
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


รายการโทรทัศน์

เทปรายการโทรทัศน์ตามรอยพ่อ

 รายการตามรอยพ่อ แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT2HD  โดยได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ธัมมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก สนทนาธัมม์ น้อมรำลึกถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผ่านพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน ณ โรงพยาบาลศิริราช

รายการเวทีปฏิรูปการศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เผยแำพร่ภาพการปฏิบัติธรรม "ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน" โดย พระอาจารย์ธมฺมทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก นำปฏิบัติธรรมดูจิต ตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ อริยมรรคมีองค์แปด และร่วมกันแผ่เมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 17-18 เมษายน 2554

รายการธรรมปทีป

 พระอาจารย์ธมฺมทีโปอบรมปฏิบัติธรรมดูจิต ณ วัดยานนาวา ในรายการธรรมปทีป ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV)

กองทุนครูของแผ่นดิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวร บุญเกียรติ   ได้จัดงาน กองทุนครูของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชิวะ เป็นประธาน และในการนี้พระอาจารย์ ธมฺมทีโป และคณะศิษย์ โดยมี คุณ บุญส่ง รติสุขพิมลและครอบครัว คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพรรณ คุณนัษฐา รัชไชยบุญ ป้าจิ๊อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ได้รวมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนครูเพื่อแผ่นดิน  ในวันที่ 17-1-54

AFAcademy Fantasia 7

 พระอาจารย์ธมฺมทีโป สอนฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ อริยมรรคมีองค์แปด  ให้แก่สมาชิกบ้าน AF ในรายการ Academy Fantasia โดยมีป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ และพญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์  ร่วมเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมและการดูจิตในชีวิตประจำวัน

[Go to top]