ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga หนังสือ
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


หนังสือ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง และศูนย์รวมจิตใจบ้านดวงประทีปแห่งธรรม  ได้จัดทำหนังสือและบทความต่างๆ ของพระอาจารย์ธมฺมทีโป  และ พระอาจารย์สุรพจน์  สทฺธาธิโก ในรูปแบบของ e-book   สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะหนึ่งเดียว คือทุกสิ่ง

 ผู้มีปัญญาควรรักษาจิต ที่เห็นได้ยากยิ่ง ละเอียดยิ่ง

เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้ว  ย่อมนำความสุขมาให้

 
ธัมม์ ธัมมทีโป

เมื่อปฏิบัติแล้ว .. สันทิฏฐิโก คือ บรรลุแล้วเห็นเอง

เราปลูกต้นไม้ หว่านพืชในดินที่ดี เพียรรดนํ้าบ่อยๆ ใส่ปุ๋ยบ่อยๆ

เมล็ดนั้นย่อมแตกกิ่งก้านสาขา เจริญงอกงามขึ้น  ย่อมผลิดอกออกผล

...

มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง .. กลางจากจิตภายใน

เกิดขึ้นได้เพราะ ศีล สมาธิ ปัญญาคุมกาย กับ ใจ

เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เห็น .. จากการที่กลับมารู้สึกภายใน

 
ดอกบัวพระศรีอาริย์ บานในดวงจิต

เรื่อง ดูจิตกับแผ่เมตตา เป็นเรื่องลึกซึ้งยากที่คนจะทำได้  แต่มีพระพุทธเจ้าบอกทางไว้ให้ .. จึงง่าย

ที่บอกแค่นี้มันดูน้อย เพราะมันเป็นการกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นดั้งเดิม คือจิต ..ทุกสิ่งเกิดและดับไป

เห็นความจริงของทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่มีเราในที่ไหนไหน ไม่มีใครในความรู้สึก

ซึ่งเมื่อกระจ่างในสิ่งนี้ ก็จะกระจ่างในทุกสิ่งของชีวิต  .. และจะได้แผ่เมตตาอันไม่มีประมาณ  ออกจากจิตภายในที่กระจ่างสว่างไสวในธรรม

เพื่อสันติสุข  เพื่อค้ำจุนโลก นี่คือ ใบไม้ในกำมือ  ที่พระพุทธเจ้านำมาสอน ไม่ใช่ใบไม้ในราวป่า ที่มีมาก .. แต่ดับทุกข์ไม่ได้

 
อกาลิโก

 อกาลิโก .. ดูจิตไปตลอดเวลา

ข้ามวัฏฏะข้ามวัฏฏะ

 เมื่อเราดูจิตไปเรื่อยๆ ตลอด ซ้ำๆ สภาวธรรมที่เกิดขึ้นต่างๆมากมาย ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ภายในเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นของมันอย่างนั้น และภายในจะปล่อยด้วยตัวเอง

 

 

 

[Go to top]