ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga เพียงแค่..ดูจิตและแผ่เมตตา
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


เพียงแค่..ดูจิตและแผ่เมตตา

 กราบนมัสการค่ะ ได้ไปปฏิบัติกับพระอาจารย์แล้วสงสัยว่า .. ดูจิตและแผ่เมตตา ทำแค่นี้เองเหรอคะ?

บ้านป้าจิ๊ ปฏิบัติธรรม ดูจิต

 

เรื่องดูจิตกับแผ่เมตตา .. เป็นเรื่องลึกซึ้งยากที่คนจะทำได้

แต่มีพระพุทธเจ้าบอกทางไว้ให้จึงง่าย และให้คนแผ่เมตตาเพื่อสันติสุขค้ำจุนโลก

ที่บอกแค่นี้มันดูน้อย
เพราะมันเป็นการกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นดั้งเดิมคือจิต คือการเกิด -ดับ
ซึ่งเมื่อกระจ่างแจ้งในสิ่งนี้ ก็จะกระจ่างในทุกสิ่งของชีวิต 
เพราะเป็นเพียงใบไม้ในกำมือที่พระพุทธเจ้านำมาสอน
ไม่ใช้ใบไม้ในราวป่าที่มีมากแต่ดับทุกข์ไม่ได้

สอนเรื่องทุกข์ เรื่องความตาย 
การต้องพลัดพรากจากของรักมันเป็นเรื่องทรมานใจ

ทุกข์เกิดเพราะมีสาเหตุ
เหตุที่ตายเพราะเกิดมา
เมื่อเกิดก็เอาความตายมาด้วย

เหมือนพระอาทิตย์ขึ้น ก็พาเอาพระอาทิตย์ตกมาด้วย

ทุกข์เกิดเพราะดิ้นรน .. ดิ้นรนเพราะยังไม่รู้
ทุกข์ดับโดยการดับความดิ้นรน และหนทางที่ทุกข์เกิด จะดับไป

หรือวิธีที่จะดับทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์8

อริยมรรคจะรองรับจิต
ไม่ให้จิตตกไปในความทุกข์ จมอยู่ในทุกข์
เป็นการยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์
ให้เห็นว่ามีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะจิต 
สิ่งใดถ้ายังต้องอาศัยเหตุ อะไรเกิดขึ้น มันย่อมไม่เที่ยง

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
ทุกข์.. เพราะ ทนอยู่ในสภาวะเดิมได้ยาก
แปรปรวนไปตามปัจจัย
ยากที่จะคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้

สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
เพราะบังคับให้เป็นดั่งใจไม่ได้
เพราะมันไม่เที่ยง ต้องอาศัยเหตุต่างต่างเป็นแดนเกิด
เป็นทุกข์เพราะแปรปรวนไปตามปัจจัยที่แวดล้อมเข้ามา
เป็นอนัตตา เพราไม่สามารถจะบังคับสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ให้เป็นได้ดั่งใจ
มันไม่เป็นดั่งใจ เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้น

ความจริงมันแสดงให้เห็น
เราก็มีปัญญาเห็นไปตามความจริงที่มันแสดง
ไม่ไปยึดถือ เอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
สิ่งที่ไม่อาจคงทน อยู่ตลอดไป

สิ่งที่ไม่อาจเป็นได้ดั่งใจ
ไม่ยึดเอา ถือเอาของที่ไม่ใช่ของเรา มาเป็นของเรา

ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใคร ..
มันเป็นของที่ยืมมาชั่วคราว ตามเหตุที่ให้มา
แล้วก็ต้องคืนไป
อย่ายึดเอาของยืม มาเป็นของเรา
เพราะเมื่อถูกเอาคืนไป ก็ต้องเศร้า
เพราะของยืมใช้ชั่วคราว ไม่เป็นไปได้ดั่งใจ

ถ้ายึดสิ่งใดไว้ก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้น

เพราะเราจะให้มัน ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มันเปลี่ยนแปลง

จะให้มันเป็นสุข .. แต่มันเป็นทุกข์
จะให้ได้ดั่งใจ .. แต่มันไม่ได้ดั่งใจ
จะเอามาเป็นของเรา .. แต่มันไม่ใช่ของเรา
มีแต่ของยืม ที่ต้องคืนไปตามเวลา

ดูจิตมีปัญญาเห็นความจริง .. จะไม่เพลิดเพลิน
เมื่อไม่เพลิดเพลิน ก็จะเบื่อหน่าย
ในสิ่งที่เคยหลงยึดไว้ว่าเป็นของเรา
เมื่อไม่ยึดไว้ก็คลาย
เมื่อคลายก็ปล่อย
เมื่อปล่อยก็หลุด
เมื่อหลุดก็เป็นอิสระจากเครื่องผูกมัด
ที่ร้อยรัดมัดจิต มานานแสนนาน

เมื่อกระจ่างแล้วว่า ทุกข์เกิด เพราะเขามาทวงคืน
แล้วเราไม่ต้องการคืน
เพราะหลงคิดนึกเอาเองว่าของที่ยืมมาเป็นของเรา
จึงปล่อยสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของครอบครอง

ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดา
เหลือแต่การดูแลไปตามเหตุที่เหมาะสม

สิ่งใดอาศัยเหตุเกิด จะดับไปเพราะเหตุดับ
ที่ตายเพราะมีเหตุให้เกิด
เมื่อดับเหตุแห่งการเกิด
ก็จะพ้นจากความตาย
ไม่มีความเศร้าอีกต่อไป
พบที่พึ่งภายในตนเอง

สมดุลภายใน
ดุ..แต่ไม่โกรธ
เห็นข้อเสียอะไรถึงวิ่งหนี เห็นข้อดีอะไรถึงวิ่งหา
ฝึกจิตกับการนั่งสมาธิ ต่างกันอย่างไร
สามัคคีของพ่อ
ดอกบัวพระศรีอาริย์ บานในดวงจิต article
เคล็ดลับในการดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุข article
พระอาจารย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก
เส้นทางชีวิต article
ทำไมดูจิตแล้ว ไม่นิ่งเลย...ความคิดเยอะ? article
ไม่ถูก ไม่ผิด article
การเรียน กับ การดูจิต article
นอนไม่หลับ > _ < ทำไงดี? article