ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga 通过剥夺训练心神的动作
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


通过剥夺训练心神的动作

 训练心神的过程中  I 心灵感应的线路  I 通过剥夺训练心神的动作  I 说到实践经验

  

Suta-maya panna 
-从听力功能得到的智慧。

 

Cinta-maya panna

-从思想功能得到的智慧。
 
 Bhavana-maya panna
从训练心神功能让沉思见到实际真相得到的智慧。

 


当我们训练心神,我们有了智慧,能看到实际的真相…不稳定,有苦难,而且还没有灵魂的实际的真相。让我们不要多想也能看见生-灭在内。  

 

当我们训练心神时,好多想法,好多派桑也自翻找起来。自然的心神已经振荡特性挣扎奋斗而且很难治。它就去迷在享受中正好卡在脑海里,迷在想法中,正合适迷昆包括愤怒,贪婪,妄想...一直迷昆向这样想下去让心神无力,无安定。

所以,如果需要想就必须让自己一直想到沉思见到实际真相得到的智慧的程度,那就是叫“Cinta-maya panna”“ 思想的智慧”从沉思见到实际真相得到的智慧。
 
当我沉思能产生带来智慧,我们必把那些沉思得来的方法一直通过剥夺保存永在。(Yonisomanasikara)(通过剥夺训练心神的动作)让能够见到实际真相那就是。。
 
这身体不是我们的,而子女们否能够控制如所愿,但作为父母,每位子女们个都有责任必须得照顾父母好。
 
这子女也不是我们的,而父母们否能够控制如所愿,但作为子女,每个父母们个都有责任必须得照顾子女好。
 
这对夫妻也不是我们的,而夫妻们否能够控制如所愿,但作为夫妻,每对夫妻们个都有责任必须得照顾对方好。
 
这片土地也不是我们的,而人民们否能够控制如所愿,但只能把它当成生活住户的土地,每个人民们个都有责任必须得照顾这片生活住户的土地好。
 
这世界上的一切事情也不是我们的,而我们否能够控制如所愿,但所有的事情发生都是有它的因素,每人都有责任必须得小心观照得不让坏因素产生坏事情。
 
这幸福和苦难也不是我们的,想法也不是我们的,而我们否能够控制如所愿,但最中间平淡的路线就是要转回到每人的中内部和没有坚持幸福而苦难是否是我们的,没有坚持的那想法是不是我们的,无论什么因为我们也不能控制到。
 
控制不了的事情因为变化的原因, 方差由于加重刑罚的因素, 所因为不稳定。
 
所不稳定,是苦难,因为变化的原因而方差由于加重刑罚的因素,控制不了,无能坚持是我而是我们的。
 
心神不是我们的,否能够控制如所愿,但每人都必须得照顾好心神由佛祖说过。
 
那位跟踪照顾训练好心神。。。那位必能救自己从魔鬼的循环跳出”

 
ภาษาจีน

法师
说到实践经验
心灵感应的线路
训练心神的过程中