ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga 心灵感应的线路
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


心灵感应的线路

 训练心神的过程中  I 心灵感应的线路  I 通过剥夺训练心神的动作  I 说到实践经验

  在眼睛看到形象时, 在耳朵听见声音时  ,   在鼻子闻到的嗅觉时 , 在舌头品尝到的味道时 , 在皮肤感触觉时 , 在心想和感觉到时 ,各种情感来通过时,如果没有心没有准备看心灵感应的时候,这些各种情感就会跑去小脑部,大脑部。保存了它让主人有病况;紧张, 焦虑,偏头痛,失眠和心脏疾病。 而且其他的溪流进入后能控制心理旋转能力, 受这些后心神就这样是不可能解脱自己被控制的环境和压力的。 在我们训练心神到了能见到一直生灭常常发生后。一直关注感觉在胸怀中的上腹部后,溪流通透转过颈部后面的部位,到了小脑和大脑。精神流量被净化后会从眉毛的头部的中间,这就是精神的出入口。所以到了我们训练心神能见到生灭一直常常发生每一时刻后,那些病况;紧张,焦虑,偏头痛就会完全消失过去而且还让脑精明智,心神也明亮的能生智慧。 在人的生命里的生,老,痛 ,死 的状况必须得发生,一定对爱情有关的人事走散而分离。佛祖;他的见视力比别人的见视力能看清透,所以他就出家寻找往不生,不老, 不痛和不死的状况去。后来他发现了所有痛苦和苦难中的原因那就是无知,是无知四圣谛而且心神被无知的状况控制后,确实发生派桑控制后的状况那就是苦苦挣扎的发生奋斗,贪欲,粘附性的状况。所以心神被这些生命必然的死亡环形绑住让它一直游泳无休止的生灭,这就是没完没了的苦难。所以解脱苦难就是放下无知的状况和迷信派桑的状况,因为这就是所有的苦难原因。放下所有的原因后心神就会自由,独立,因为它完全没有被粘附性的状况了。 从那,佛祖他进入了实践中。为了解脱苦难由心神的治疗方向实现每一刻。这就是心神应在八正道的路径,是有了正确的思想,言语,行为,专业贪欲,意识集中在以正确的方式实现的。 眼科是已经发生了正确的论。ñana 是智慧的知识是知道的清清楚楚。启蒙运动是却实无怀疑的实现。 明亮  是 明白和光亮已经同时发生了。无知的状况就消失,苦难解脱灭去, 无知的状况就消失,苦难解脱灭去,心神放下所有的原因后心神就会自由,独立,因为它完全没有被粘附性的状况了。这些原因就是人生们称呼佛祖的名成为罗汉佛祖,就是他自己开悟了他自己。 所以到了佛祖开悟后。佛祖他就公布佛法的原则,那就是戒律,浓度定,智慧的意见于正确的方向是初步。而且佛陀的佛法轮为所优势被脱离出来,为了天使的幸福快乐,为了所有人间们的幸福快乐。那就是有苦难后能解脱灭苦难,能解脱生活中的烦恼问题。也为了道德良好人民们的生活又回来了在半佛历的时代。大家会碰见到真实的幸福快乐对于佛陀的的教义下。佛法德轮也就为了优势方向转轮,为了人间们的喜悦永远永远的从以前到现在时态能一直保存在。
 

 
ภาษาจีน

法师
说到实践经验
通过剥夺训练心神的动作
训练心神的过程中