ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga The Cycle of Causes and Effects
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


The Cycle of Causes and Effects

 

 

 

The Cycle of Causes and Effects

 

   Translated by Nawaparn Mercado

 

When eyes seeing objects, ears hearing sounds.  noses smelling odours, tongues tasting flavours, bodies sensing contacts, and minds consuming with thoughts. That turn into streams of emotions, unless we monitor our minds. these streams of emotions will travel on to be stored in the smaller brain, and the larger brain, causing stresses, and worries  which lead to migraine, headaches, insomnia and heart attack. Various streams continue to consume our mind so much that we cannot get away from them .

 

When we monitor our mind,  Observing the rise and fall of the activity at the center of our chest, near xiphoid process, the streams will penetrate towards the back, and continue on to our nape, And on to the smaller brain, and the larger brain. The cleansed stream will leave through its exit between your eyebrows.As we continue to monitor our mind, seeing the rise and fall at every moment,   Thoughts, stresses and worries will be quenched. Our brain will be cleared, our mind enlightened, so wisdom surfaces.  

At the end of the day, we will be old, get sick, die and leave all our dear beloved ones.  Lord Buddha saw this truth,  so he went out to seek for a way to end birth, aging, sickness, and death. He discovered that the cause of all sufferings is the ignorance of the Four Noble Truths. Our ignorant mind consumed by cravings, needs and wants, as well as obsessions will be bound to this plane of existence  with endless re-incarnations.  To end sufferings, one must curb ignorance and cravings  Which cause all sufferings,  so our mind can be free from obsessions.  Lord Buddha began practicing the way to end sufferings  by observing his mind at every moment.  This is called setting the mind on the Eightfold Path leading him to obtain the right view, thought, speech,  action, livelihood, perseverance, mindfulness and concentration which are on the right path.

“Chakku” or “right view” arises;  knowledge, wisdom, insight  and enlightenment follow. Ignorance is quenched. Sufferings are curbed. The enlightened mind becomes free of obsessions, and thoughts. Lord Buddha became known as  Arahanta Sammasambuddho  or the “Self-Enlightened one”.  After attaining enlightenment,  Lord Buddha went on to promote his Dharma principles  Which consist of morality, concentration and wisdom,   That come from first having the right view.  Lord Buddha’s Dharma Chakra wheel will roll on for the benefit   of creating happiness for heavenly and earthly creatures.  Everybody will be capable of quenching his own sufferings as they occur, as well as solving  their problems in life.  People will again live morally during this half of the Buddhist era,  and find real happiness, according to Lord Buddha’s teachings.  The Dharma Chakra will roll forward for the sake of  Happiness of the general public as it was in the past,  from now on, forever and ever.

 

 

 

 

 

 

 
Well-trained minds bring happiness

The Lecturers
Mind training procedures
Do not get attached with
conveying compassion
Video
Book