ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga Do not get attached to Natural Dharma Phenomenons
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


Do not get attached with

Translated by Nawaparn Mercado

When you regularly practice mindfulness, you will    experience Dharma phenomenon. Sometimes you may feel tingling all over your body, or your body may seem lighter like it is floating up.  Your eyes may  become teary, your body may sway back and forth, or you may feel itchy like ants crawling all over your body, or your body becomes stiff like a stone,  your breath seems to leave you, your body seems to disappear,  you may have an out-of-body experience, whatever the case may be.  

 

Sometimes, when you monitor your mind, you may feel that your mind dips deeper, like you are in a trance; when you lie in bed, you may feel like you cannot sleep, it is because your mind is awake. Just realize that your feelings are fused to tranquility. Your mind dips in deeper but you are conscious, even when you are in your trance.

 
 

Moreover, when we regularly practice mindfulness, whenever temptations occur, the inner consciousness will eliminate such temptations, like a thermostat that  automatically cuts off power. When temptations are eliminated, your body will sway back and forth. To outsiders, it looks like you are sleepy and nodding off, but in fact, your inner mind is awake.  


All symptoms that make you feel tight at your chest, or dizzy or sick in your stomach, or flashes of hot and cold, or muscle-ache that seems to go as deep as it is in your bone, or feelings like being stabbed in the chest, or a sharp pain in your heart like it is ripped off; you must stay calm and radiate loving compassion saying, “May they be happy.”

 

All said symptoms may occur while practicing. They are the way to pay back all karma with your inner Dharma Phenomenon.  People who never practice this, but are absorbed in their work for a long time, their minds and moods may be relaxed. 

 

When the inner mind is calm; one may experience rapid heartbeats, feel flashes all over his body, or feel fainted for a moment, or the center of their chest may hurt. Some may go to consult their doctors thinking they may experience a heart attack, but taking pills do not alleviate the symptoms; it is because the symptoms are Natural Dharma Phenomenon.

  

   

 

 


 
Well-trained minds bring happiness

The Lecturers
Mind training procedures
The Cycle of Causes and Effects
conveying compassion
Video
Book