ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga conveying compassion
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


conveying compassion

 
translator : Nawapan  Mercado
 
 
What good will it be to defeat hundreds and thousands other people? 

 
He who defeats himself is the one who wins the biggest war.  You shall aim to be the greatest warrior in this war.  Do not be defeated. We, Thai people should combine our minds to extend our compassion as a dedication to His Majesty the King for he reigns with justice and fairness for the happiness and the best interest of his people.  
 
 
 
 
Let’s do it together.
 
 
 
 
Take a deep, long breath then relax your senses to the center of your chest, near xiphoid.  Take note of the feelings here. It feels like a throbbing heart that goes dip, dip at the chest’s center, near xiphoid, which is the mind’s base. Keep noticing the feelings at the chest’s center, near xiphoid.  Anybody who suffers from headache or insomnia, just monitor the senses at the chest’s center, near xiphoid all day and all night. When you monitor the feelings near xiphoid, you shall feel the inner peace, free from all worries and retain only the clear, vibrant mind that emanates compassion from inside.
 
 
 
We will extend our minds to spread our compassion in all directions without restriction from the mind at the chest’s center, from our entire bodies, to cover the entire area, to the entire province, the entire country with H.M. The King as the head of state who reigns with justice and fairness for the happiness and the best interest of his people. We shall all return the favor of the Land where our ancestors have retained for us.  Wherever we are, we will combine our inner minds, converting it to the boundless energy of love, unity, compassion and friendship.  Divines in ten directions will all bless this great merit when we come together to dedicate it to H.M. the King with our love and unity.
 
 
 
Termites build mounds
 
From soil above ground
 
Tiny though they are, unity is the key.
 
All will succeed when we all unite.
 
 
 
May you all be blessed.
 
 
 
 

Well-trained minds bring happiness

The Lecturers
Mind training procedures
The Cycle of Causes and Effects
Do not get attached with
Video
Book