ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga The Lecturers
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


The Lecturers

 

 

Lecturer

Venerable Dhammadīpo Bhikkhu was ordained in 1994 at age 29 at Saingam Thammatararam Temple, Supanburi Province, Thailand.  The temple’s abbot, Ajarn Yai Dhammadharo, taught him the dharma practice based on “The Four Foundations for Mindfulness (Satipattana4) and The Noble Eightfold Path by using hands to detect senses. As Lord Buddha said, “ Sammin shite Pasari te Sampashana Garee Hoti” or “practice raising consciousness by flexing your forearms up in a V shape close to your body, then letting it down making an L shape.”  

When “practicing raising consciousness,” you also wiggle your fingers, when the fingers touch each other, feelings or Vedhana occurs; so you sense that feeling.     When you sense that feeling again and again, you will sense it within, at the chest’s center near your xiphoid.  You will then perceive the rise and fall of the Five Assemblies (Five Khandha) within.  After 3 months and 7 days of being  ordained,Venerable Dhammadīpo Bhikkhu had the clear insight on the route to be free from sufferings.   

After the Buddhist Lent that year, his mother invited him to make a pilgrimage to Taimuang District, Phang Nga Province, Thailand.   Later, Mr. Sathaporn Aksarachaipruk, one of his father’s brothers, constructed a Dharma training center called, “Baan Wang Muang Training Center”.

After successful Dharma practice trainings for their staff, Thailand’s Ministry of Education changed the name of the center to , “Ban Wang Muang, The Privately Owned Mind Training  Development Center in Honor of His Majesty the King ” the first privately-owned dharma training center in  Thailand.  

To dedicate the merit to His Majesty the King who governs with justice and fairness for the sake of Thai   people’s happiness; as well as to Her Majesty the Queen, the Mother of Our Land.  Venerable Dhammadīpo Bhikkhu led the mind training session in the Million Hearts for the Mother of Our Land Exhibition. The event was organized by the Education Minister, his management  team and the then Medical Department’s   Director General who publicized the event to all units under his Department all over the country.

In the most auspicious    Buddhachayantee year, marking the 2,600th anniversary of the Buddha’s  enlightenment, the Buddha’s Dharma Chakra rolls and leads the Dharma crusade groups forward to  benefit the global community.

Trainning   their minds by adopting the practices of the Four Foundations of Mindfulness(Satipattana4) and The Noble Eightfold Path, people will acquire the intelligence to see the genuine truth and develop the right perception. Their thoughts, speeches and behaviors will be right,    benefiting not only themselves and their families, but also the  community. The country will then have capable and kind hearted human resources. When more and more people train their minds along the above practices the world will be peaceful.As Lord Buddha said,  “Jittan Tantang Sukhawahang.” Well Trained minds bring forth happiness.
Well-trained minds bring happiness

Mind training procedures
The Cycle of Causes and Effects
Do not get attached with
conveying compassion
Video
Book