ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga พระองค์หญิงศรีรัศมิ์กับธรรมะ
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


พระองค์หญิงศรีรัศมิ์กับธรรมะพระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์  ทรงนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสื่อให้คนไทยเห็นด้วยการทรงจัดซุ้มดอกไม้ภายใต้ชื่อว่า "ธรรมนำทาง  อุโมงค์แห่งสติ" เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจวัฎจักรของการเกิด  แก่    เจ็บ  ตาย  ... 

แต่ทรงได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระยศ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร "พระองค์หญิงศรีรัศมิ์" มิเพียงแต่จะทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระภารกิจในการสานสายใยรักของครอบครัวให้ เข้มแข็ง ด้วยทรงจัดตั้ง "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" เพื่อมอบสิ่งดีๆแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องความรู้การดูแลลูกน้อย ตลอดจนการเสริมสร้างอาชีพให้กับราษฎรที่ยากจนในรูปแบบต่างๆ
หาก แต่อีกมุมหนึ่งของชีวิต พระองค์หญิงศรีรัศมิ์ ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างเคร่งครัด โดยมิเพียงแต่จะทรงนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต แต่ยังทรงศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง

ทรงเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ธมฺมทีโปพระอาจารย์ชื่อดังแห่งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่มุ่งสอนให้มนุษย์เราได้พิจารณา "ดูจิต" ของตนเอง ภายใต้หลักการมหาสติปัฏฐาน 4 เพื่อก่อให้เกิดสมาธิและปัญญา ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆอันเป็นทุกข์พระองค์หญิงศรีรัศมิ์ได้ทรงร่วมฝึกจิตและ นั่งสมาธิกับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองมาแล้วหลายครั้ง  โดยทรงนำธรรมะและแง่คิดต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติธรรมะมาใช้ในการทรงงานได้เป็นหนึ่งเดียว

ดังจะเห็นได้จากงาน "ดอกไม้ประจำปี" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ที่ผ่านมาพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ได้ทรงร่วมจัดซุ้มดอกไม้ภายใต้ ชื่อว่า  "ธรรมนำทาง อุโมงค์แห่งสติ" โดยแทนที่จะเป็นซุ้มดอกไม้ โชว์ความงดงามของพรรณไม้ต่างๆ พระองค์กลับต้องการให้สิ่งที่ทำขึ้นนี้แฝงไปด้วยคติธรรม   จึงทรงคิดไอเดียเป็นอุโมงค์ดอกไม้ ทรงใช้ดอกคัตเตอร์สีขาว และพุดซ้อนปักให้เป็นต้นไม้ และภายในอุโมงค์ก็มีกระจกล้อมรอบ เพื่อให้ทุกคนได้สำรวจตัวเองทั้งจากภายในและภายนอก   ได้เจริญสติในเวลาสั้นๆ ขณะที่เปลือกนอกของอุโมงค์เปรียบเหมือนวัฏสงสาร ที่ต้องมีการเกิดแก่ เจ็บ ตาย โดยมีธรรมะที่ทรงศึกษาและนำมาเขียนเตือนสติ อาทิ สิ่งใดเป็นทุกข์ ย่อมไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเรา, สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ

ถ้า มนุษย์เราเข้าถึงธรรมะ และรู้จักนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต  ดังเช่นที่  "พระองค์หญิงศรีรัศมิ์" ทรงปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้  ความสุขย่อมเกิดขึ้นในใจของทุกคนได้ไม่ยากนักและในโอกาสคล้ายวันประสูติเวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ ขอทรงพระ สำราญและมีพระพลานามัย แข็งแรงตลอดไป.

........................................................................................

ทีมข่าวสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2552

 
สิ่งพิมพ์

นิตยสาร happiness : สุขจากภายในด้วยมหาสติปัฏฐานสี่
คอลัมน์: มติชน มติครู: ดับร้อน..ผ่อนทุกข์..สร้างสุข แนวทางฝึกจิต'บนเส้นทางสายเอก'
Happiness
ล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน
LIPS ฉบับ "ธรรมนำทาง"
เปิดบ้าน ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ สงบ-ร่มรื่น ด้วยธรรมะ
รวมพลังสาว‘40 อัพ’ ร่วมกิจกรรมสำรวจสติ
มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2552
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 3 พ.ย.2552
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2552
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2552
a day ฉบับเดือนสิงหาคม 2552
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ก.ค.2552
โครงการครอบครัวธรรมะสัญจร
พระอาจารย์ ธมฺมทีโป :: หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2550