ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga ภาพบรรยากาศการฝึกจิต และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ หมู่บ้านสวนขวัญ วันที่ 27 มกราคม 2551
ReadyPlanet.com
dot dot