ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga Thammatipo.com
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


พระเจ้าอยู่หัว 

รายการตามรอยพ่อ

 


 

 

 

 

เรื่องเล่าจากรัสเซีย ตอนที่ 2

 Mr. Alexsei Savinov อาราธนานิมนต์ พระอาจารย์ ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์ นำฝึกจิต และแผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแผ่เมตตาให้เกิดสันติสุขบนโลกใบนี้ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันบันทึกเทปการสอนฝึกจิตซึ่งมีการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและรัสเซีย

More...
เรื่องเล่าจากรัสเซีย ตอนที่ 1

 วันที่ 16 ก.ย. 60 ช่วงบ่าย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (ช่วงเย็น)

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก รับอาราธนานิมนต์จาก Mr.Vladimir Kovalev ศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวรัสเซียทางด้านผลงานเซรามิค เพื่อมาสอนฝึกจิตและแผ่เมตตา ที่บริษัทแสดงผลงานเซรามิค

More...
รู้ - รู้สึก

หลังจากที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องสมาธิ 4 แบบ มีน้องคนหน่ึงถามขึ้นมาว่า เขาปฏิบัติอยู่ตลอด โดยการบริกรรมภาวนา เช่น มีอาการปวดเกิดขึ้นที่ขา ก็เห็นว่ามีความปวดเกิดขึ้นแล้วก็บริกรรมในความปวดนั้น หลังจากนั้นก็เห็นว่าความปวดหายไป  พระอาจารย์บอกว่าแบบนี้เป็นสมาธิแบบที่ 3 คือมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ..แต่ก็รู้ว่า ตัวเองรู้ว่ามีความปวดขึ้นมา คงอยู่ซักพักหนึ่งแล้วก็หายไป  .. อย่างนี้ต่างอะไรกับการดูจิต?

 
More...
นิตยสาร happiness : สุขจากภายในด้วยมหาสติปัฏฐานสี่

นิตยสาร happiness : สุขจากภายใน ด้วยมหาสติปัฏฐาน 4

More...
คอลัมน์: มติชน มติครู: ดับร้อน..ผ่อนทุกข์..สร้างสุข แนวทางฝึกจิต'บนเส้นทางสายเอก'

".... จริงอยู่แม้ผู้ที่ได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆ จะได้พยายามหาทางออกให้กับตนเองตามความเชื่อ หรือแม้แต่เดินทางไปยังสถานที่ปลีกวิเวกต่างๆ และอื่นๆ ที่คิดว่าจะสามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นไปจากปมแห่งความทุกข์นี้ได้ .."

More...